sobota, 5 lipca 2014

BIEG PO SKARB SABARA *

To tylko pomysł!
Prowizoryczny plakat imprezy :)

___________________________________________________
I BIEG PO SKARB SABARA - 
(I RUN FOR SABAR's THRESURE)
__
I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania i nordic walking jako najprostszej formy
ruchu.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Wapno.
__
II. ORGANIZATORZY
1. Urząd Gminy w Wapnie
2. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Wapno
4. Maratończyk
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wapnie.
6. Stowarzyszenie "Dolina Wełny"
7. OSP Wapno
8. KS UNIA Wapno
...
SPONSORZY:
>.....
__
III. TERMIN I MIEJSCE (docelowo - zawsze ostatnia niedziela wakacji)
1. Bieg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2015 roku o godz. 10.00
2. Start i meta biegu Stadion UNII Wapno
3. Dystanse
 bieg- 10 km (BIEG GŁÓWNY - 2 pętle obwodnicą Wapna)
 bieg - 5 km (1 pętla obwodnicą Wapna)
 nordic walking- 5km (1 pętla obwodnicą Wapna)
 biegi dziecięce na bieżni wokół boiska (np. przedszkolaki jedna prosta, sp 400 m, gimn 800 lub 1200 m)
4. Trasa przebiegać będzie ulicami Wapna i oznaczona będzie znakami co 1 km.
5. Szczegółowa mapka trasy oraz atest dostępne będą w późniejszym terminie.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Wszyscy zawodnicy startujący w I BIEGU PO SKARB SABARA muszą zostać zweryfikowani w 
Biurze Zawodów 
2. W biegu i nordic walking mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 30.08.2015 r. ukończyły 
16 lat. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. 
3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem umożliwiający identyfikację.
4.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że 
zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb biegu. 
V. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem portalu www ...
...
...
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy: napój , baton, woda, a po ukończonym biegu pamiątkowy medal
wstępny (ideowy) projekt medalu
VI. LIMIT CZASU 
 1. Zawodników obowiązuje limit czasu – 1,5 godziny

VII. PUNKTY ODŚWIIEŻANIA I KONTROLNE 
1. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę będzie rozmieszczony na 3 km trasy (i 8 km) (przy szkole). W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do biegania (np. 
odczuwalna wysoka temperatura powietrza) Organizator przewiduje rozmieszczenie 
dodatkowych punktów z wodą a nawet "kurtyny wodnej" (okolice OSP)

VIII. KLASYFIKACJE I POMIAR CZASU
Klasyfikacja I BIEGU PO SKARB SABARA prowadzona będzie w następujących kategoriach: 
1. Generalna bieg : kobiet i mężczyzn (open) 
2. Wiekowa mężczyzn: 
• M1mężczyźni od 16 lat do 19 lat
• M2 mężczyźni od 20 lat do 29 lat 
• M3 mężczyźni od 30 lat do 39 lat 
• M4 mężczyźni od 40 lat do 49 lat 
• M5 mężczyźni od 50 lat do 59 lat 
• M6 mężczyźni od 60 lat do 69 lat 
• M7 mężczyźni od 70 lat i powyżej 
3. Wiekowa kobiet:
• K1 kobiety od 16 lat do 19 lat 
• K2 kobiety od 20 lat do 29 lat 
• K3 kobiety od 30 lat do 39 lat 
• K4 kobiety od 40 lat do 49 lat 
• K5 kobiety od 50 lat do 59 lat 
• K6 kobiety od 60 lat do 69 lat 
• K7 kobiety od 70 lat i powyżej 

3. Klasyfikacja mieszkańców Gminy WAPNO w biegu kategorii kobiet i mężczyzn
5. Generalna nordic walking: kobiet i mężczyzn.
6. Klasyfikacja mieszkańców Gminy WAPNO w nordic walking kategorii kobiet
 i mężczyzn.
7. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych.

IX. NAGRODY
1. Puchary i nagrody pieniężne w kategorii generalnej
Mężczyźni:
I – miejsce: 700zł
II – miejsce: 500zł
III – miejsce: 300zł
Kobiety:
I – miejsce: 700zł
II – miejsce: 500zł
III – miejsce: 300zł
2. Puchary i nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych oraz dodatkowych za 1, 2, 3
miejsce.
3. Puchary i nagrody rzeczowe w kategorii generalnej i dodatkowej w nordic walking.
4. Wśród wszystkich uczestników biegu cenne nagrody rzeczowe. Warunkiem udziału w
losowaniu jest obecność zawodnika w czasie losowania nagrody, w przypadku wylosowania
nagrody – okazanie numeru startowego.

X. OPŁATY
1. Wysokość wpisowego – 30 zł

XI. NOCLEGI – istnieje możliwość noclegów na obiekcie ... (w hali szkoły, własna karimata)

XII. PROGRAM MINUTOWY

30  sierpnia 2015 r.

8.00-9.00 – weryfikacja zawodników (limit 300 zawodników, zaproszenia dla zaw. DE i GB)
9.00-9.30 - biegi dziecięce i młodzieżowe (po bieżni wokół stadionu)
9.30-9.45 – rozgrzewka
10.00 – start biegu
10.05 – start nordic walking
11.30 – zakończenie biegu
12.00 – ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród, losowanie upominków.
________
12.30 - Festiwal Piosenek z Repertuaru Ireny Jarockiej (Irena Jarocka - urodziła się w Srebrnej Górze w gminie Wapno)
(podczas biegu - próby)
14.30 - Finał Festiwalu - wręczenie nagród
_______
ATRAKCJE - jako "zając" w biegu głównym SABAR (jeździec na prawdziwym koniu w stroju historycznym), bieg odbędzie się trasą wokół pozostałości po zatopionej kopalni soli, z widokiem na miejsce znalezienia legendarnego złotego skarbu wikingów z brakteatem "SABAR"
Możliwość wybicia pamiątkowego, okolicznościowego medalu (brakteata)!
Kiermasz artykułów sportowych i artykułów np. rzeźbiarskich artystycznych!


Płyta z filmem WAPNO i autografem Ireny Jarockiej
________________
* !!! Tego biegu jeszcze nie ma!!! To tylko pomysł!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz